Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

THỐNG KÊ SỰ TƯƠNG QUAN GIỮA KHỐI LƯỢNG VÀ GIÁ

KHỐI LƯỢNG TĂNG VÀ GIÁ TĂNG

STT Mã CK KLTB 10 Ngày Số phiên Giá Hiện Tại +/- Khối Lượng 1 ngày trước 2 ngày trước 3 ngày trước 4 ngày trước


KHỐI LƯỢNG TĂNG VÀ GIÁ GIẢM

STT Mã CK KLTB 10 Ngày Số phiên Giá Hiện Tại +/- Khối Lượng 1 ngày trước 2 ngày trước 3 ngày trước 4 ngày trước
1 LBM 14,104 3 44.1 -2.4 36,730 46.5 -3.5 26,920 50 -1.5 18,140 51.5 -0.8 5,270 52.3 0.3 18,720
2 NBB 55,013 3 18.6 -1.1 12,270 19.7 0 5,000 19.7 0 2,040 19.7 0 600 19.7 0.1 458,050


KHỐI LƯỢNG TĂNG LIÊN TIẾP

STT Mã CK KLTB 10 Ngày Số phiên Giá Hiện Tại +/- Khối Lượng 1 ngày trước 2 ngày trước 3 ngày trước 4 ngày trước
1 LBM 14,104 3 44.1 -2.4 36,730 46.5 -3.5 26,920 50 -1.5 18,140 51.5 -0.8 5,270 52.3 0.3 18,720
2 NBB 55,013 3 18.6 -1.1 12,270 19.7 0 5,000 19.7 0 2,040 19.7 0 600 19.7 0.1 458,050
3 OGC 2,491,177 3 1.4 0.1 7,276,560 1.3 0.1 5,131,650 1.2 -0.0 1,147,350 1.3 -0.0 1,047,300 1.3 -0.0 1,556,570
4 NHP 393,037 3 6.8 -0.7 1,220,100 7.5 0.2 905,062 7.3 -0.8 718,600 8.1 -0.8 208,600 8.9 -0.9 254,700
5 S55 30,607 3 43.5 1.3 70,000 42.2 -0.1 43,416 42.3 -0.5 33,580 42.8 -0.6 32,500 43.4 1.4 87,976


GIÁ GIẢM LIÊN TIẾP

STT Mã CK KLTB 10 Ngày Số phiên Giá Hiện Tại +/- Khối Lượng 1 ngày trước 2 ngày trước 3 ngày trước 4 ngày trước
1 BII 355,844 21 3 -0.3 205,400 3.3 -0.3 1,340,300 3.6 -0.3 118,400 3.9 -0.4 802,000 4.3 -0.4 1,285,572
2 KVC 86,964 12 3.9 -0.4 97,200 4.3 -0.4 479,100 4.7 -0.5 53,300 5.2 -0.5 112,600 5.7 -0.6 13,220
3 DAH 2,315,598 10 8.1 -0.6 3,820 8.7 -0.7 373,200 9.3 -0.7 3,508,570 10 -0.3 7,545,240 10.3 -0.8 3,387,140
4 FID 38,477 8 7.8 -0.8 2,000 8.6 -1.6 10,000 9.5 -1.1 3,000 10.6 -1.2 320 11.7 -1.3 1,050
5 LDG 408,780 8 5.7 -0.1 134,490 5.8 -0.2 1,134,700 6.0 -0.4 360,170 6.4 -0.1 278,720 6.5 -0.1 144,370
6 VAT 102,290 8 16.8 -0.1 22,600 16.9 -0.1 77,400 17 -0.2 67,900 17.2 -0.2 80,200 17.4 -0.1 89,100
7 DHA 125,486 7 29.9 -0.1 25,800 30 -0.5 86,360 30.5 -1 164,910 31.5 -0.1 215,890 31.6 -2.0 286,500
8 KMR 285,293 6 5.2 -0.1 35,270 5.3 -0.1 109,680 5.4 -0.0 282,850 5.4 -0.1 111,830 5.5 -0.1 347,760
9 TMT 35,649 5 15.6 -1.2 76,620 16.8 -1.3 13,490 18 -1.4 7,070 19.4 -1.5 102,830 20.8 -1.3 97,960
10 QTC 11,570 5 28 -1.2 26,300 29.2 -3.2 13,450 32.4 -3.6 29,500 36 -4 42,600 40 -0.4 3,100
11 LM8 5,690 5 24.5 -0.1 2,010 24.6 -0.2 2,050 24.8 -0.1 1,350 24.9 -0.7 1,000 25.5 -0.3 510
12 PVT 417,124 5 13.6 -0.2 15,860 13.7 -0.1 345,360 13.8 -0.1 271,070 13.9 -0.1 173,870 14 -0.1 336,920
13 AAA 411,954 5 29.3 -0.3 46,600 29.6 -0.2 215,720 29.8 -0.2 103,396 30 -0.8 579,405 30.8 -0.3 390,384
14 DHM 846,469 5 14.1 -0.3 582,410 14.3 -0.1 819,870 14.4 -0.2 508,940 14.6 -0.4 1,123,650 15.0 -0.6 833,370
15 TNT 962,871 4 1.9 -0.0 302,380 2.0 -0.1 359,270 2.1 -0.2 866,950 2.2 -0.1 428,960 2.4 0.1 444,110
16 VNE 186,191 4 6.2 -0.0 45,010 6.2 -0.0 161,640 6.3 -0.0 123,910 6.3 -0.0 89,300 6.3 0.0 53,140
17 VSC 91,873 4 59.9 -0.1 24,530 60 -2.5 263,530 62.5 -1 134,980 63.5 -1.7 110,150 65.2 -0.5 59,750
18 TTC 6,798 4 19 -0.9 6,300 19.9 -0.2 1,305 20.1 -0.7 12,440 20.8 -0.1 1,700 20.9 0.1 13,400
19 PVC 152,131 4 9.6 -0.1 49,100 9.7 -0.1 194,800 9.8 -0.1 52,202 9.9 -0.1 49,501 10 0.1 296,598
20 PPI 504,878 4 2.7 -0.0 85,350 2.8 -0.1 147,620 2.8 -0.1 567,700 2.9 -0.0 239,640 2.9 0.0 287,070
21 DQC 8,288 4 73.1 -0.9 1,760 74 -0.5 1,330 74.5 -0.3 1,310 74.8 -0.2 2,660 75 4 39,120
22 VTO 64,426 4 9.2 -0.0 4,960 9.2 -0.1 106,370 9.4 -0.2 23,080 9.5 -0.1 35,000 9.6 0.4 99,720
23 RCD 40,440 4 14 1.8 101,100 14.2 1.8 54,400 14.6 1.9 162,600 15.6 2 64,700 16.9 2.2 81,100
24 HCM 307,493 4 28.2 -0.2 102,670 28.3 -0.1 218,400 28.4 -0.5 485,330 28.9 -0.1 500,770 28.9 0 273,410
25 HHS 4,578,293 4 5.5 -0.2 2,739,960 5.7 -0.4 7,003,510 6.1 -0.1 2,481,130 6.2 -0.3 4,748,790 6.5 0.2 3,126,090
26 LBM 14,104 4 44.1 -2.4 36,730 46.5 -3.5 26,920 50 -1.5 18,140 51.5 -0.8 5,270 52.3 0.3 18,720
27 CII 2,458,349 4 29.4 -0.1 131,450 29.5 -0.1 1,720,700 29.6 -0.8 446,000 30.3 -0.2 684,010 30.5 1.4 4,537,950
28 QHD 20,498 3 49.7 -0.1 600 49.8 -4.4 105,300 54.2 -6 29,780 60.2 0.2 1,700 60 -0.4 2,799
29 PVB 50,753 3 12.4 -0.4 44,200 12.8 -0.2 84,900 13 -0.2 17,000 13.2 0.1 38,718 13.1 -0.2 87,310
30 VLC 11,400 3 15 -0.1 6,600 15.2 -0.1 9,600 15.4 -0.1 14,100 15.5 0 100 15.4 -0.1 12,700
31 TV2 14,943 3 132.9 -1.1 2,000 134 -2.3 28,310 136.3 -2 12,550 138.3 0 7,700 138.3 2.5 24,600
32 MAS 6,902 3 154.5 -1 2,400 155.5 -2.9 10,700 158.4 -0.1 300 158.5 3.5 12,938 155 -2.7 12,920
33 SD4 21,894 3 9.8 -0.2 2,800 10 -0.3 600 10.3 -0.2 4,520 10.5 0.4 16,189 10.1 -1.6 3,006
34 CAP 19,588 3 31 -0.1 2,800 31.1 -1.3 15,710 32.4 -0.5 11,920 32.9 0 9,460 32.9 -3.3 67,570
35 HAP 176,389 3 4.3 -0.1 5,620 4.4 -0.1 183,500 4.5 -0.1 97,050 4.5 0.0 91,180 4.5 -0.2 101,640
36 HSG 1,081,743 3 38 -0.2 232,250 38.2 -1.1 1,604,810 39.2 -0.2 1,179,950 39.4 0.4 1,347,840 39 -0.4 967,790
37 NCT 28,033 3 77.8 -0.1 1,650 77.9 -2.1 39,040 80 -0.9 25,730 80.9 0 32,540 80.9 0.3 17,860
38 SAM 115,370 3 8 -0.1 32,920 8.1 -0.1 93,330 8.2 -0.0 140,930 8.2 0 127,480 8.2 0.0 169,430
39 SKG 23,320 3 84.9 -0.1 1,830 85 -1.5 43,970 86.5 -0.3 18,010 86.8 0 17,650 86.8 -0.7 4,100
40 TCR 14,155 3 6.2 -0.5 2,410 6.7 -0.5 26,320 7.2 -0.4 9,310 7.6 0 8,890 7.6 0 1,210
41 DRH 119,068 3 19.3 -0.2 31,840 19.5 -0.2 85,900 19.7 -0.1 98,760 19.8 0.6 71,320 19.3 0.3 150,700
42 VCB 882,464 3 35.7 -0.1 111,010 35.8 -0.4 1,336,590 36.1 -0.6 682,740 36.7 0 775,760 36.7 0 590,370
43 PTL 348,481 3 2.2 -0.1 69,600 2.3 -0.1 97,470 2.4 -0.0 240,500 2.5 0.1 492,050 2.4 0 325,890
44 HAH 112,863 3 38 -0.2 13,110 38.2 -2.4 53,680 38.6 -0.1 209,000 38.7 0 146,170 38.7 -0.1 111,680
Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT