Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn - SSI


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]    [ 2008 ]    [ 2007 ]    [ 2006 ]    
Kết Quả Kinh Doanh Q2 2016 Q1 2016 Q4 2015 Q3 2015 Q2 2015
Doanh thu hoạt động chứng khoán
Doanh thu môi giới chứng khoán cho nhà đầu tư N/A N/A 72,961 82,482 70,473
Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn N/A N/A 92,393 107,644 109,447
Doanh thu hoạt động uỷ thác đấu giá N/A N/A N/A N/A N/A
Doanh thu bảo lãnh phát hành N/A N/A N/A N/A N/A
Doanh thu đại lý phát hành chứng khoán N/A N/A 10,188 2,027 N/A
Doanh thu tư vấn đầu tư chứng khoán cho nhà đầu tư N/A N/A 16,379 11,325 8,078
Doanh thu lưu ký chứng khoán cho nhà đầu tư N/A N/A 1,872 2,078 1,781
Hoàn nhập dự phòng và các khoản trích trước N/A N/A N/A N/A N/A
Doanh thu khác N/A N/A 178,375 143,324 135,271
Doanh thu cho thuê tài sản, sử dụng thiết bị, sử dụng thông tin N/A N/A 1,626 1,814 1,907
Các khoản giảm trừ doanh thu N/A N/A N/A 114 9
Doanh Thu Thuần N/A N/A 373,794 350,579 326,949
Giá Vốn Hàng Bán N/A N/A 117,552 117,324 -58,676
Lợi Nhuận Gộp N/A N/A 256,242 233,255 385,625
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính N/A N/A N/A N/A N/A
     Trong đó: Chi phí lãi vay N/A N/A N/A N/A N/A
Chi phí bán hàng N/A N/A N/A N/A N/A
Chi phí quản lý doanh nghiệp N/A N/A 4,181 2,768 3,384
Tổng Chi phí hoạt động 0 0 4,181 2,768 3,384
Tổng doanh thu hoạt động tài chính N/A N/A N/A N/A N/A
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh N/A N/A 252,061 230,487 382,241
Lợi nhuận khác N/A N/A 810 472 3,373
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 340,219 168,644 308,864 185,939 415,574
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 63,506 28,978 78,725 53,812 22,211
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 57,664 27,241 48,123 43,800 79,460
Lợi ích của cổ đông thiểu số -812 N/A -686 -351 -424
Tổng Chi phí lợi nhuận 120,358 56,219 126,162 97,261 101,247
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 283,368 141,403 261,427 142,490 336,538
Khối Lượng 480,063,684 480,063,684 480,063,684 427,332,799 427,332,799
Giá Cuối Kỳ 19.9 20.2 21.2 22.5 21.1
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
1,726
(1,726)
1,837
(1,837)
1,775
(1,775)
1,440.3
(1,618)
1,534.6
(1,724)
PE 11.5 11.0 12.0 13.9 12.2
Giá Sổ Sách N/A N/A 14 13.4 13

 

Chứng Khoán:    SSI    HCM    KLS    VND    BVS    BSI    MBS    SHS    CTS    AGR    VDS    VIX    PSI    WSS    IVS    SBS    APG    HPC    APS    HBS
Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT