Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ - APP


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]    [ 2008 ]    
Kết Quả Kinh Doanh Q2 2016 Q1 2016 Q4 2015 Q3 2015 Q2 2015
Doanh Thu Thuần 26,054 24,566 27,227 24,419 26,689
Giá Vốn Hàng Bán 17,444 16,809 18,908 16,359 18,861
Lợi Nhuận Gộp 8,610 7,757 8,319 8,060 7,829
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 116 46 200 412 403
     Trong đó: Chi phí lãi vay 63 42 175 363 296
Chi phí bán hàng 3,181 2,726 3,967 3,406 3,213
Chi phí quản lý doanh nghiệp 3,000 2,846 4,458 2,371 3,021
Tổng Chi phí hoạt động 6,297 5,618 8,625 6,189 6,637
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 32 19 6 20 11
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 2,345 2,158 -301 1,892 1,203
Lợi nhuận khác 14 N/A -4 59 1
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 2,359 2,158 -306 1,951 1,203
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 496 432 16 440 275
Chi phí thuế TNDN hoãn lại N/A N/A N/A N/A N/A
Lợi ích của cổ đông thiểu số N/A N/A N/A N/A N/A
Tổng Chi phí lợi nhuận 496 432 16 440 275
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 1,863 1,726 -322 1,511 928
Khối Lượng 3,963,960 3,963,960 3,963,960 3,963,960 3,963,960
Giá Cuối Kỳ 10.9 10.0 10.6 11.6 12.4
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
1,205
(1,205)
969
(969)
946
(946)
1,139
(1,139)
1,347
(1,347)
PE 9.1 10.3 11.2 10.2 9.2
Giá Sổ Sách 12.8 13.4 13 13 12.7

 

Nhóm Dầu Khí:    DPM    PVD    PVS    PVI    PVT    PLC    PVX    PET    PXS    PVC    PSI    PTL    PHH    PCT    PVE    PXL    PPS    ASP    PVR    PXI
Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT