Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa - BHS


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]    [ 2008 ]    [ 2007 ]    [ 2006 ]    
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 2015 2014 2013 2012 2011
Tài Sản
Tài sản ngắn hạn          
Tiền và các khoản tương đương tiền 165,124 81,026 238,292 98,524 178,778
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 61,000 212,919 44,240 16,500 N/A
Các khoản phải thu ngắn hạn 1,732,309 537,835 698,450 285,117 234,744
Hàng tồn kho 686,774 638,754 343,666 820,013 333,068
Tài sản ngắn hạn khác 158,925 76,747 72,099 234,127 6,282
TỔNG TÀI SẢN NGẮN HẠN 2,804,131 1,547,280 1,396,748 1,454,281 752,872
Các khoản phải thu dài hạn 22,624 40,884 77,929 53,355 58,765
Tài sản cố định 1,194,901 563,778 528,481 319,278 213,387
     (Giá trị hao mòn lũy kế) -512,472 -457,869 -414,449 -379,104 -328,769
Bất động sản đầu tư N/A N/A N/A N/A N/A
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 308,137 71,837 63,770 43,473 30,776
Tổng tài sản dài hạn khác 26,491 3,020 7,026 18,872 14,827
Lợi thế thương mại 48,992 11,452 13,633 15,815 17,996
TỔNG TÀI SẢN 4,791,220 2,343,338 2,193,791 2,107,835 1,281,737
Nợ Phải Trả
Nợ ngắn hạn 2,600,911 1,431,564 1,251,830 1,427,676 628,125
Nợ dài hạn 223,410 60,734 97,103 107,435 105,113
Tổng Nợ 2,824,321 1,492,298 1,348,933 1,535,111 733,238
Nguồn Vốn
Vốn chủ sở hữu 1,966,899 851,040 844,858 572,724 548,499
Nguồn kinh phí và quỹ khác N/A N/A N/A N/A N/A
Tổng Nguồn Vốn 1,966,899 851,040 844,858 572,724 548,499
Lợi ích của cổ đông thiểu số N/A N/A N/A N/A N/A
TỔNG NGUỒN VỐN 4,791,220 2,343,338 2,193,791 2,107,835 1,281,737

 

Thực Phẩm:    VNM    MSN    KDC    SBT    VCF    BHS    TAC    BBC    LSS    NHS    CLC    VDL    SCD    SGC    KTS    THB    HHC    HAD    HAT    LAF
Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT