Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty cổ phần Gò Đàng - AGD


Mã chứng khoán AGD đã Hủy Niêm Yết => Xem Chi Tiết

BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]    [ 2008 ]    [ 2007 ]    [ 2006 ]    
Kết Quả Kinh Doanh Q2 2013 Q1 2013 Q4 2012 Q3 2012 Q2 2012
Doanh Thu Thuần 198,027 224,555 221,943 211,844 186,611
Giá Vốn Hàng Bán 172,300 193,031 184,106 156,132 122,478
Lợi Nhuận Gộp 25,727 31,523 37,838 55,712 64,133
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 11,663 6,462 5,642 5,000 5,440
     Trong đó: Chi phí lãi vay 6,693 6,380 5,586 5,000 5,273
Chi phí bán hàng 22,862 19,716 22,575 17,073 17,522
Chi phí quản lý doanh nghiệp 8,129 5,982 4,894 4,527 5,402
Tổng Chi phí hoạt động 42,654 32,160 33,111 26,600 28,364
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 13,877 10,347 3,811 611 764
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh -3,051 9,711 8,537 29,724 36,533
Lợi nhuận khác -1,104 -321 1,526 663 265
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế -4,154 9,390 10,063 30,387 36,797
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 361 1,068 613 1,075 1,855
Chi phí thuế TNDN hoãn lại N/A N/A N/A N/A N/A
Lợi ích của cổ đông thiểu số N/A N/A N/A N/A N/A
Tổng Chi phí lợi nhuận 361 1,068 613 1,075 1,855
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp -4,515 8,322 9,450 29,312 34,943
Khối Lượng 11,999,930 11,999,930 11,999,930 11,999,930 11,999,930
Giá Cuối Kỳ 55 55 61 46.8 48
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
3,547
(3,547)
6,836
(6,836)
8,061
(8,061)
9,879
(9,879)
9,653
(9,653)
PE 15.5 8.1 7.6 4.7 5.0
Giá Sổ Sách 61.3 62 61.3 29 26.6

 

:
Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT