Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre - ABT


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]    [ 2008 ]    [ 2007 ]    [ 2006 ]    
Kết Quả Kinh Doanh Q2 2016 Q1 2016 Q4 2015 Q3 2015 Q2 2015
Doanh Thu Thuần 117,135 100,426 116,482 127,960 115,640
Giá Vốn Hàng Bán 97,720 76,751 98,264 98,316 86,058
Lợi Nhuận Gộp 19,415 23,675 18,218 29,643 29,582
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 2,070 9,299 4,792 8,432 12,680
     Trong đó: Chi phí lãi vay 2,014 983 917 767 856
Chi phí bán hàng 5,135 3,794 6,603 5,789 5,504
Chi phí quản lý doanh nghiệp 2,969 2,139 2,795 2,735 2,929
Tổng Chi phí hoạt động 10,174 15,232 14,190 16,956 21,113
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 5,785 3,682 6,628 5,912 10,988
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 15,026 12,124 10,656 18,600 19,457
Lợi nhuận khác -3 -22 -861 1,056 -389
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 15,023 12,102 9,795 19,657 19,069
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 1,524 1,266 -3,004 2,162 1,950
Chi phí thuế TNDN hoãn lại -79 N/A 338 N/A N/A
Lợi ích của cổ đông thiểu số N/A N/A N/A N/A N/A
Tổng Chi phí lợi nhuận 1,445 1,266 -2,666 2,162 1,950
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 13,579 10,836 12,460 17,495 17,119
Khối Lượng 11,558,307 11,558,307 11,558,307 11,558,307 11,558,307
Giá Cuối Kỳ 45.9 46.8 45.3 47.3 47.4
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
4,704
(4,704)
5,010
(5,010)
5,839
(5,839)
6,135
(6,135)
6,380
(6,380)
PE 9.8 9.3 7.8 7.7 7.4
Giá Sổ Sách 36.7 35.5 35.1 35.8 35.8

 

Thủy Sản:    VHC    HVG    VTF    FMC    ABT    ANV    AGF    ACL    SJ1    AAM    TS4    CMX    ICF    BLF    AVF    NGC    VNH    ATA    CAD
Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT