Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Tập Đoàn VinGroup - CTCP - VIC


LỊCH SỰ KIỆN - CỔ TỨC - PHÁT HÀNH THÊM - CỔ PHIẾU QUỸ

2016
Tỉ lệ: 1000/225 (Chia tách cổ phiếu)15/09/2016
Tỉ lệ: 1000/110 (Chia tách cổ phiếu)27/06/2016

2015
Tỉ lệ: 1000/258 (Chia tách cổ phiếu)29/06/2015

2014
Tỉ lệ: 1000/487 (Chia tách cổ phiếu)26/08/2014
21.49% (2149 đồng tiền mặt)06/08/2014

2013
Tỉ lệ: 1000/325 (Chia tách cổ phiếu)22/01/2013

2012
Tỉ lệ: 1000/124 (Chia tách cổ phiếu)04/06/2012

2011
19.6% (1960 đồng tiền mặt)16/06/2011

2010
Tỉ lệ: 1000/601 (Chia tách cổ phiếu)07/05/2010
Tỉ lệ: 1000/202 giá 10000/cổ phiếu (Phát hành cổ phiếu)07/05/2010

2009
5% (500 đồng tiền mặt)14/07/2009
Tỉ lệ: 100/73 giá 10000/cổ phiếu (Phát hành cổ phiếu)02/07/2009

2008
Tỉ lệ: 2/1 giá 10000/cổ phiếu (Phát hành cổ phiếu)22/01/2008


Loai Sự Kiện Ngày GDKHQ Ngày Thực Hiện Tỉ lệ Ghi Chú
1/ Cổ phiếu thưởng 15/09/2016 16/09/2016 1000/225 Chia tách / thưởng: 484,477,828
2/ Cổ phiếu thưởng 27/06/2016 27/07/2016 1000/110 Chia tách / thưởng: 213,379,941
3/ Phát hành khác 10/03/2016 10/03/2016 Phát hành: 46,451,929
4/ Phát hành khác 25/02/2016 25/02/2016 Phát hành: 10,584,836
5/ Phát hành khác 01/02/2016 01/02/2016 Phát hành: 14,629,999
6/ Phát hành khác 18/12/2015 18/12/2015 Phát hành: 4,247,418
7/ Phát hành khác 11/12/2015 11/12/2015 Phát hành: 1,887,741
8/ Phát hành khác 27/11/2015 27/11/2015 Phát hành: 12,135,483
9/ Phát hành khác 09/11/2015 09/11/2015 Phát hành: 1,483,225
10/ Phát hành khác 28/10/2015 28/10/2015 Phát hành: 2,359,676
11/ Phát hành khác 24/08/2015 24/08/2015 Phát hành: 3,370,967
12/ Phát hành khác 01/08/2015 01/08/2015 Phát hành: 1,146,128
13/ Cổ phiếu thưởng 29/06/2015 27/07/2015 1000/258 Chia tách / thưởng: 382,768,764
14/ Phát hành khác 18/05/2015 18/05/2015 Phát hành: 964,613
15/ Phát hành khác 14/05/2015 14/05/2015 Phát hành: 3,268,974
16/ Phát hành khác 11/11/2014 11/11/2014 Phát hành: 1,500,512
17/ Phát hành khác 03/11/2014 03/11/2014 Phát hành: 15,326,666
18/ Phát hành khác 29/10/2014 29/10/2014 Phát hành: 7,770,510
19/ Phát hành khác 16/10/2014 16/10/2014 Phát hành: 8,306,409
20/ Phát hành khác 14/10/2014 14/10/2014 Phát hành: 1,339,743
21/ Phát hành khác 29/09/2014 29/09/2014 Phát hành: 16,987,944
22/ Cổ phiếu thưởng 26/08/2014 22/09/2014 1000/487 Chia tách / thưởng: 472,559,419
23/ Phát hành khác 25/08/2014 25/08/2014 Phát hành: 1,125,383
24/ Bán cổ phiếu quỹ 12/08/2014 12/08/2014 Khối lượng bán: -46,346,980
25/ Cổ tức bằng tiền 06/08/2014 20/08/2014 21.49% 2149 đồng/cổ phiếu
26/ Phát hành khác 20/05/2014 20/05/2014 Phát hành: 796,800
27/ Phát hành khác 26/02/2014 26/02/2014 Phát hành: 34,833
28/ Phát hành khác 08/08/2013 08/08/2013 Phát hành: 174,166
29/ Mua cổ phiếu quỹ 30/07/2013 30/07/2013 Khối lượng mua: 46,346,980
30/ Phát hành khác 02/07/2013 02/07/2013 Phát hành: 174,166
31/ Phát hành khác 17/06/2013 17/06/2013 Phát hành: 174,166
32/ Phát hành khác 17/05/2013 17/05/2013 Phát hành: 139,333
33/ Phát hành khác 28/03/2013 28/03/2013 Phát hành: 34,833
34/ Cổ phiếu thưởng 22/01/2013 06/02/2013 1000/325 Chia tách / thưởng: 227,648,160
35/ Cổ phiếu thưởng 04/06/2012 28/06/2012 1000/124 Chia tách / thưởng: 68,123,530
Phát hành khác 04/06/2012 28/06/2012 Phát hành: 82,955,220
Tổng cổ phiếu phát hành: 151,078,750
36/ Phát hành khác 19/01/2012 19/01/2012 Phát hành: 158,233,412
37/ Phát hành khác 23/06/2011 23/06/2011 Phát hành: 1,564,580
38/ Cổ tức bằng tiền 16/06/2011 12/07/2011 19.60% 1960 đồng/cổ phiếu
39/ Phát hành khác 25/05/2011 25/05/2011 Phát hành: 1,470,708
40/ Phát hành khác 23/05/2011 23/05/2011 Phát hành: 4,693,749
41/ Phát hành khác 12/05/2011 12/05/2011 Phát hành: 625,833
42/ Phát hành khác 09/05/2011 09/05/2011 Phát hành: 625,833
43/ Phát hành khác 25/04/2011 25/04/2011 Phát hành: 531,958
44/ Phát hành khác 18/03/2011 18/03/2011 Phát hành: 156,458
45/ Phát hành khác 01/03/2011 01/03/2011 Phát hành: 1,595,874
46/ Phát hành khác 17/02/2011 17/02/2011 Phát hành: 1,877,499
47/ Phát hành khác 11/02/2011 11/02/2011 Phát hành: 2,190,415
48/ Phát hành khác 10/02/2011 10/02/2011 Phát hành: 3,880,166
49/ Phát hành khác 28/01/2011 28/01/2011 Phát hành: 813,582
50/ Phát hành khác 19/01/2011 19/01/2011 Phát hành: 1,658,458
51/ Phát hành khác 10/01/2011 10/01/2011 Phát hành: 2,284,291
52/ Phát hành khác 24/12/2010 24/12/2010 Phát hành: 469,375
53/ Phát hành khác 13/09/2010 13/09/2010 Phát hành: 625,833
54/ Phát hành khác 06/09/2010 06/09/2010 Phát hành: 312,916
55/ Cổ phiếu thưởng 07/05/2010 15/06/2010 1000/601 Chia tách / thưởng: 119,974,724
Phát hành khác 07/05/2010 15/06/2010 Phát hành: 31,291
Phát hành khác 07/05/2010 05/08/2010 Phát hành: 2,910,123
Phát hành khác 07/05/2010 09/08/2010 Phát hành: 1,408,124
Phát hành hiện hữu 07/05/2010 18/08/2010 1000/202(giá: 10,000) Phát hành: 40,287,574
Phát hành khác 07/05/2010 18/08/2010 Phát hành: 1,533,291
Tổng cổ phiếu phát hành: 166,145,127
56/ Bán cổ phiếu quỹ 15/04/2010 15/04/2010 Khối lượng bán: -6,271,895
57/ Bán cổ phiếu quỹ 27/01/2010 27/01/2010 Khối lượng bán: -4,520,000
58/ Cổ tức bằng tiền 14/07/2009 10/08/2009 5% 500 đồng/cổ phiếu
59/ Phát hành hiện hữu 02/07/2009 21/10/2009 100/73(giá: 10,000) Phát hành: 79,644,082
60/ Mua cổ phiếu quỹ 06/03/2009 06/03/2009 Khối lượng mua: 2,891,900
61/ Mua cổ phiếu quỹ 18/07/2008 18/07/2008 Khối lượng mua: 7,899,995
62/ Phát hành hiện hữu 22/01/2008 23/05/2008 2/1(giá: 10,000) Phát hành: 39,983,156
63/ Phát hành khác N/A N/A Phát hành: 4,247,418
64/ Phát hành khác N/A N/A Phát hành: 625,833
Ngay giao dich dau tien: 19/09/2007 ### Khoi luong niem yet lan dau: 80,000,000 ### Khoi luong niem yet hien tai: 2,153,234,792

 


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT