TLH   11.2  0.1

Công ty Cổ phần Tập đoàn thép Tiến Lên - TLH


TLH (HOSE):    11.2    0.0   (0.45%)
11.2
11.2
/ 11.1 / 11.3
587,370
727,663
13w 2.76%
1,032,270
13.4
9.8
EPS 4,099
PE 2.7
1,037
91.50
17.8
ROA 14%
ROE 26%
Beta 0.64
EPS 1,784
KLM3 KLM2 KLM1 KLB1 KLB2 KLB3
11.15 32,000 11.20 13,800 11.20 2,080 11.25 13,120 11.30 17,500

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /usr/share/nginx/html/embedded/snapshot.php on line 381
 

Nhóm ngành: CHẾ BIẾN VÀ GIA CÔNG THÉP

Công ty cùng ngành: (2 công ty)        Xem tất cả công ty cùng ngành

Mã CK +/- Khối lượng EPS P/E ROA ROE
PHT 5.6 (0.1) 20,760 -500 -11.20 -2% -4%
SSM 16.5 (0) 0 1,338 12.30 4% 9%
VES 1.1 (0.1) 10,100 0 0 -168% -302%

Chỉ số / Năm Q3 2017Q2 2017Q1 2017Q4 2016
Lợi nhuận trên vốn đầu tư (ROIC) 7%6%13%13%
Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu 16%35%4%-7%
Lợi nhuận trên cổ phiếu (EPS) 153%418%00
Vốn chủ sở hữu 25%28%41%56%
Tiền mặt 76%074%-13%
Nợ/Vốn chủ sở hữu 92%108%97%82%

 

:


Thời gian Giá khớp +/- Khối lượng Tổng KL
09:16 11.2 0.0 1,990 1,990
09:18 11.3 0.1 5,100 7,090
09:19 11.2 0.0 210 7,300
09:20 11.2 0 9,790 17,090
09:21 11.3 0.1 500 17,590
09:22 11.3 0.1 2,000 19,590
09:26 11.2 0 20 19,610
09:27 11.2 0 20,000 39,610
09:28 11.2 0.0 320 39,930
09:29 11.2 0.0 890 40,820
09:31 11.2 0.0 110 40,930
09:36 11.3 0.1 10 40,940
09:41 11.3 0.1 2,000 42,940
09:42 11.3 0.1 1,500 44,440
09:45 11.2 0.0 22,090 66,530
09:46 11.2 0 10 66,540
09:47 11.2 0.0 3,010 69,550
09:48 11.2 0 10 69,560
09:51 11.2 0 3,000 72,560
09:52 11.2 0 500 73,060
09:53 11.2 0 59,780 132,840
10:00 11.2 0.0 3,100 135,940
10:01 11.2 0.0 500 136,440
10:04 11.2 0.0 6,600 143,040
10:05 11.2 0.0 5,200 148,240
10:07 11.3 0.1 9,000 157,240
10:08 11.2 0.0 230 157,470
10:10 11.2 0.0 200 157,670
10:11 11.2 0.0 2,000 159,670
10:12 11.2 0.0 5,200 164,870
10:14 11.2 0.0 4,870 169,740
10:20 11.2 0.0 25,130 194,870
10:24 11.2 0.0 1,000 195,870
10:27 11.3 0.1 6,000 201,870
10:29 11.3 0.1 100 201,970
10:30 11.3 0.1 300 202,270
10:38 11.2 0.0 1,000 203,270
10:39 11.3 0.1 4,000 207,270
10:40 11.2 0.0 10 207,280

BÁO CÁO PHÂN TÍCH TLH