TLH   11.3  -0.3

Công ty Cổ phần Tập đoàn thép Tiến Lên - TLH


TLH (HOSE):    11.3    -0.3   (-2.59%)
11.6
11.3
/ 11.2 / 11.5
385,670
738,854
13w 2.66%
595,653
12.9
9.8
EPS 3,724
PE 3
1,050
91.50
17.2
ROA 12%
ROE 22%
Beta 0.69
EPS 4,991.01
KLM3 KLM2 KLM1 KLB1 KLB2 KLB3
11.20 29,250 11.25 43,600 11.30 13,720 11.40 1,460 11.45 800 11.50 4,420

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /usr/share/nginx/html/embedded/snapshot.php on line 381
 

Nhóm ngành: CHẾ BIẾN VÀ GIA CÔNG THÉP

Công ty cùng ngành: (2 công ty)        Xem tất cả công ty cùng ngành

Mã CK +/- Khối lượng EPS P/E ROA ROE
PHT 5.6 (0.1) 20,760 -500 -11.20 -2% -4%
SSM 12 (0) 271,800 -1,997 -6 -6% -16%
VES 1.1 (0) 0 0 0 -168% -302%

Chỉ số / Năm Q4 2017Q3 2017Q2 2017Q1 2017
Lợi nhuận trên vốn đầu tư (ROIC) 6%7%6%13%
Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu 36%16%35%4%
Lợi nhuận trên cổ phiếu (EPS) -25%153%418%0
Vốn chủ sở hữu 20%25%28%41%
Tiền mặt 88%76%074%
Nợ/Vốn chủ sở hữu 84%92%108%97%

 

:


Thời gian Giá khớp +/- Khối lượng Tổng KL
09:17 11.3 -0.3 8,500 8,500
09:18 11.3 -0.3 200 8,700
09:19 11.3 -0.3 10,000 18,700
09:21 11.2 -0.4 10,000 28,700
09:22 11.4 -0.2 10 28,710
09:26 11.4 -0.3 3,000 31,710
09:27 11.4 -0.3 1,000 32,710
09:28 11.3 -0.4 16,000 48,710
09:29 11.4 -0.3 20 48,730
09:30 11.4 -0.3 20 48,750
09:31 11.3 -0.3 1,920 50,670
09:32 11.3 -0.3 3,080 53,750
09:33 11.4 -0.3 20 53,770
09:35 11.5 -0.1 11,700 65,470
09:36 11.4 -0.2 1,000 66,470
09:42 11.4 -0.3 10,000 76,470
09:47 11.4 -0.2 1,000 77,470
09:48 11.4 -0.2 19,900 97,370
09:51 11.4 -0.2 5,000 102,370
09:52 11.5 -0.1 12,000 114,370
09:54 11.5 -0.1 1,000 115,370
10:03 11.5 -0.1 60 115,430
10:07 11.5 -0.2 420 115,850
10:08 11.5 -0.2 50 115,900
10:09 11.5 -0.2 5,530 121,430
10:10 11.5 -0.2 150 121,580
10:21 11.5 -0.2 4,000 125,580
10:23 11.5 -0.2 340 125,920
10:24 11.5 -0.2 540 126,460
10:26 11.5 -0.2 30 126,490
10:28 11.5 -0.2 3,000 129,490
10:29 11.5 -0.2 600 130,090
10:31 11.5 -0.2 100 130,190
10:38 11.5 -0.2 100 130,290
10:39 11.5 -0.2 2,000 132,290
10:43 11.4 -0.2 200 132,490

BÁO CÁO PHÂN TÍCH TLH