TLH   11.0  -0.1

Công ty Cổ phần Tập đoàn thép Tiến Lên - TLH


TLH (HOSE):    11.0    -0.1   (-0.46%)
11
11.1
/ 11.0 / 11.2
538,820
666,544
13w 2.76%
655,119
14.1
9.7
EPS 4,099
PE 2.7
927
91.50
16.2
ROA 14%
ROE 26%
Beta 0.49
EPS 1,621.82
KLM3 KLM2 KLM1 KLB1 KLB2 KLB3
10.85 30,000 10.90 79,360 10.95 12,410 11.00 35,160 11.05 17,880 11.10 37,020

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /usr/share/nginx/html/embedded/snapshot.php on line 381
 

Nhóm ngành: CHẾ BIẾN VÀ GIA CÔNG THÉP

Công ty cùng ngành: (2 công ty)        Xem tất cả công ty cùng ngành

Mã CK +/- Khối lượng EPS P/E ROA ROE
PHT 5.6 (0.1) 20,760 -500 -11.20 -2% -4%
SSM 16.6 (0) 0 1,338 12.40 4% 9%
VES 1.1 (0.1) 99,900 0 0 -168% -302%

Chỉ số / Năm Q3 2017Q2 2017Q1 2017Q4 2016
Lợi nhuận trên vốn đầu tư (ROIC) 7%6%13%13%
Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu 16%35%4%-7%
Lợi nhuận trên cổ phiếu (EPS) 153%418%00
Vốn chủ sở hữu 25%28%41%56%
Tiền mặt 76%074%-13%
Nợ/Vốn chủ sở hữu 92%108%97%82%

 

:


Thời gian Giá khớp +/- Khối lượng Tổng KL
09:16 11.1 0.1 11,110 11,110
09:17 11.2 0.2 80 11,190
09:21 11.2 0.2 200 11,390
09:25 11.2 0.2 30 11,420
09:28 11.1 0.1 500 11,920
09:29 11.2 0.2 20 11,940
09:32 11 0 160 12,100
09:33 11 0 58,400 70,500
09:34 11 0 2,600 73,100
09:35 11 0 400 73,500
09:37 11.1 0.1 500 74,000
09:38 11.1 0.1 890 74,890
09:42 11.1 0.1 6,610 81,500
09:43 11.1 0.1 3,390 84,890
09:51 11 0 1,850 86,740
09:54 11.1 0.1 10 86,750
09:55 11.1 0.1 1,480 88,230
09:56 11 0 830 89,060
10:01 11.1 0.1 140 89,200
10:02 11.1 0.1 2,010 91,210
10:04 11.1 0.1 500 91,710
10:06 11.1 0.1 50 91,760
10:07 11.1 0.1 3,000 94,760
10:13 11.1 0.1 10,800 105,560
10:16 11 0 4,900 110,460
10:18 11 0 100 110,560
10:21 11 0 2,750 113,310
10:22 11 0 1,000 114,310
10:25 11 0 16,010 130,320
10:26 11 0 80,000 210,320
10:27 11 0 5,580 215,900
10:28 11 0 1,000 216,900
10:29 11 0 930 217,830
10:30 11 0 10 217,840
10:31 11 0 5,060 222,900
10:34 11 0 2,580 225,480
10:37 11 0 1,000 226,480
10:38 11 0 100 226,580
10:39 11 0 850 227,430
10:44 11.1 0.1 100 227,530
10:45 11.1 0.1 5,000 232,530

BÁO CÁO PHÂN TÍCH TLH