TLH   11.7  -0.2

Công ty Cổ phần Tập đoàn thép Tiến Lên - TLH


TLH (HOSE):    11.7    -0.2   (-1.27%)
11.9
11.8
/ 11.7 / 11.9
272,020
726,729
13w 2.91%
652,710
14.1
8.3
EPS 5,056
PE 2.3
990
91.50
16.1
ROA 18%
ROE 36%
Beta 0.63
EPS -827
KLM3 KLM2 KLM1 KLB1 KLB2 KLB3
11.60 26,250 11.65 31,700 11.70 8,990 11.75 3,000 11.80 7,600 11.85 15,500

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /usr/share/nginx/html/embedded/snapshot.php on line 381
 

Nhóm ngành: CHẾ BIẾN VÀ GIA CÔNG THÉP

Công ty cùng ngành: (2 công ty)        Xem tất cả công ty cùng ngành

Mã CK +/- Khối lượng EPS P/E ROA ROE
PHT 5.6 (0.1) 20,760 -500 -11.20 -2% -4%
SSM 16.5 (0.3) 100 2,040 8.10 7% 13%
VES 1.2 (0.1) 232,840 0 0 -168% -302%Thời gian Giá khớp +/- Khối lượng Tổng KL
09:16 11.8 -0.0 5,010 5,010
09:17 11.8 -0.0 8,540 13,550
09:20 11.8 -0.0 310 13,860
09:21 11.9 0 60 13,920
09:22 11.9 0 60 13,980
09:25 11.9 0 10 13,990
09:37 11.9 0.1 3,000 16,990
09:38 11.9 0 500 17,490
09:43 11.9 0 10 17,500
09:49 11.9 0.1 8,000 25,500
09:54 11.9 0 500 26,000
09:57 11.9 0 1,500 27,500
09:59 11.9 0 1,500 29,000
10:00 11.9 0 3,500 32,500
10:01 11.9 0 100 32,600
10:04 11.9 0.1 20 32,620
10:16 11.9 0.1 790 33,410
10:17 11.9 0.1 1,000 34,410
10:18 11.9 0.1 500 34,910
10:22 11.9 0 3,040 37,950
10:24 11.9 0 4,500 42,450
10:25 11.9 0.1 40 42,490
10:27 11.9 0 12,500 54,990
10:28 11.9 0 1,000 55,990
10:29 11.9 0 4,000 59,990
10:30 11.9 0.1 4,830 64,820
10:31 11.9 0 3,000 67,820
10:32 11.9 0 16,500 84,320
10:34 11.9 0 1,000 85,320
10:36 11.9 0 1,500 86,820
10:43 11.9 0 1,000 87,820

BÁO CÁO PHÂN TÍCH TLH